Teritorialita jako cesta k nezávislosti soudních exekutorů

Teritorialita jako cesta k nezávislosti soudních exekutorů

Praha, 20. dubna 2019 – Exekutorská komora vydává vlastní odborný časopis s názvem Komorní listy. V novém čísle mohou čtenáři najít článek od pirátského poslance Lukáše Koláříka, který zevrubně popisuje parametry pirátské novely Exekučního řádu.

„Jsem rád, že nám Komorní listy nabídly možnost publikovat naše stanoviska. Časopis je stranou veřejnosti určený zejména pro exekutory, kterých se změny uvedené v naší novele dotýkají. Pokud náš návrh projde, zpřetrhají se klientilistické vazby mezi velkými věřiteli jako jsou například banky a jejich nasmlouvanými exekutory. Smluvní závazky a konkurence typická pro volný trh nutí exekutory k nekalým praktikám,“ uvedl poslanec Lukáš Kolářík, autor novely Exekučního řádu.

„V § 28 exekučního řádu je stanoveno: Exekuci veden ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Vzniká tak stav, kdy má být exekutor nezávislý a nestranný, avšak fakticky je vybírán jednou stranou sporu, na které je ekonomicky závislý. Byť je exekutor soukromou osobou – podnikatelem, jeho výkon se opírá o veřejnou moc. V řízeních vedených před orgány veřejné moci je krajně neobvyklé, aby si jeden z účastníků řízení samostatně, bez ohledu na vůli protistrany, vybíral konkrétní úřední osobu, která řízení povede a bude rozhodovat. Je například nemyslitelné, aby si žalobce u soudu jednostranně určil soudce. Z toho pohledu je postavení soudních exekutorů abnormální,“ dodal Kolářík.

Celé vydání Komorních listů si můžete online prohlédnout zde.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu