Důvody pro uzákonění

Vymahatelnost práva

Vymoci pohledávku od povinného s vícečetnými exekucemi je v současné praxi téměř nereálné. I přesto tyto marné exekuce vznikají a hromadí se. Přijetím našeho návrhu by exekutor evidoval pro futuro všechny exekuce povinného a mohl by tak věřitele informovat o reálné šanci cokoliv vymoci. Navíc na straně povinných s vícečetnými exekucemi klesnou výdaje na správní řízení vedené pod jediným exekutorem, a tak se zvýší jejich motivace splácet své závazky.

Zaměstnanost

Pirátský návrh odstraní výrazné bariéry v zaměstnávání osob s vícečetnými exekucemi. Zaměstnavatelé již nebudou zatěžovaní komunikací s mnoha exekutory a řešením souvisejících problémů. Tím jim odpadne přebytečná administrativní práce související se zaměstnáním osob v exekuci.

Lepší dostupnost

Povinný zatížený dluhy bude mít svého exekutora v místě bydliště, čímž se mu zvýší šance svou životní situaci efektivně řešit. Nebude totiž nucen komunikovat s více exekutory zároveň, navíc často z druhého konce republiky. Osobní návštěva či splacení části dluhu v hotovosti už nebude nepřekonatelný problém.

Dopady na společnost

Zavedení teritoriality zlepšuje možnosti povinného řešit své dluhy. V případě snížení počtu dlužníků se tak sníží i celospolečenské náklady. Povinní jsou nezřídkakdy pobírateli nejrůznějších dávek určených na život v nouzi a také často unikají do šedých či černých zón ekonomiky.

Odstranění klientelistických vazeb

Velcí věřitelé, jejichž byznys spočívá ve skupování pohledávek, mívají exekutory zavázané smlouvami. Nově by exekutora určovat soud, což by vedlo k rozbití klientelistických vazeb mezi exekutory a velkými věřiteli.

Nezávislost exekutorů

Exekutor je vykonavatelem veřejné moci a jako takový musí rozhodovat především podle zákona, nezávisle na stranách sporu. Nevybíráme si soudce, policisty, úředníky… I exekutor by tedy měl být nestranný.

Navrhni úpravu