Jak na spravedlivější exekuční systém?

„V České republice je skoro 900 tisíc lidí v exekuci. Problém přitom nezatěžuje jen povinné (dlužníky) a jejich nejbližší rodinné okolí, ale i celou ekonomiku a všechny dotčené instituce. Současná praxe omezuje vymahatelnost práva; nároky věřitelů často zůstávají neuspokojeny, dotčené instituce jsou zahlceny administrativou a narušován je i základní ústavní požadavek na nestrannost exekutora a spravedlivý proces.

Piráti pokládají téma exekucí za jednu ze svých klíčových agend, kterým se aktivně věnují, a nejinak tomu bude i v budoucnu. Navrhujeme sjednocení všech pohledávek pod jednoho exekutora, a to podle místa pobytu povinného. Toto opatření sníží náklady, zlepší komunikaci mezi exekutorem a povinným, zvýší vymahatelnost práva a rozbije klientelistické vazby mezi velkými obchodníky s pohledávkami a exekutory.“
– Lukáš Kolářík, poslanec Parlamentu České republiky

Důvody pro uzákonění

Vymahatelnost práva

Vymoci pohledávku od povinného s vícečetnými exekucemi je v současné praxi téměř nereálné. I přesto tyto marné exekuce vznikají a hromadí se. Přijetím našeho návrhu by exekutor evidoval pro futuro všechny exekuce povinného a mohl by tak věřitele informovat o reálné šanci cokoliv vymoci. Navíc na straně povinných s vícečetnými exekucemi klesnou výdaje na správní řízení vedené pod jediným exekutorem, a tak se zvýší jejich motivace splácet své závazky.

Dopady na společnost

Zavedení teritoriality zlepšuje možnosti povinného řešit své dluhy. V případě snížení počtu dlužníků se tak sníží i celospolečenské náklady. Povinní jsou nezřídkakdy pobírateli nejrůznějších dávek určených na život v nouzi a také často unikají do šedých či černých zón ekonomiky.
 

Zaměstnanost

Pirátský návrh odstraní výrazné bariéry v zaměstnávání osob s vícečetnými exekucemi. Zaměstnavatelé již nebudou zatěžovaní komunikací s mnoha exekutory a řešením souvisejících problémů. Tím jim odpadne přebytečná administrativní práce související se zaměstnáním osob v exekuci.

Odstranění klientelistických vazeb

Velcí věřitelé, jejichž byznys spočívá ve skupování pohledávek, mívají exekutory zavázané smlouvami. Nově by exekutora určovat soud, což by vedlo k rozbití klientelistických vazeb mezi exekutory a velkými věřiteli.
 

Lepší dostupnost

Povinný zatížený dluhy bude mít svého exekutora v místě bydliště, čímž se mu zvýší šance svou životní situaci efektivně řešit. Nebude totiž nucen komunikovat s více exekutory zároveň, navíc často z druhého konce republiky. Osobní návštěva či splacení části dluhu v hotovosti už nebude nepřekonatelný problém.

Nezávislost exekutorů

Exekutor je vykonavatelem veřejné moci a jako takový musí rozhodovat především podle zákona, nezávisle na stranách sporu. Nevybíráme si soudce, policisty, úředníky… I exekutor by tedy měl být nestranný.
Co si myslí dotčení o návrhu Pirátů…?

„Pirátský návrh je ohromný krok dopředu. Pokud se Pirátům podaří tuto novelu přijmout, bude to největší počin, který by mohli udělat, protože novela exekučního řádu, která přijímá teritorialitu, je naprosto zásadním zákonem. Bez toho se u nás to prostředí nevyčistí.“
– Radek Hábl, ekonom a autor projektu mapaexekuci.cz
„Pirátský návrh řešení se mi zdá dobrý, protože se zabývá myšlenkou teritoriality, která sama o sobě by mnohé problémy vyřešila.“
– Jiří Janečka, soudní exekutor
„Vím, že se Piráti snaží zlepšit exekuční řád tak, aby člověk mohl fungovat důstojně, byl zařazen do společnosti a nebylo to pro něj likvidační.“
– Rostislav Mach, bývalý dlužník


Děkujeme, že jste dočetli až sem.

Snažíme se zapojovat veřejnost a dělat politiku pro 21. století. Děkujeme, že jste toho součástí.

Kontaktní osoba

Lukáš Kolářík, poslanec
lukas.kolarik@pirati.cz, tel.: +420 727 853 151

Chcete sledovat i další dění u Pirátů?

Můžete dostávak další informace emailem, nebo se přímo zapojit do pirátského hnutí.