Jak na spravedlivější exekuční systém?

„V České republice je skoro 900 tisíc lidí v exekuci. Problém přitom nezatěžuje jen povinné (dlužníky) a jejich nejbližší rodinné okolí, ale i celou ekonomiku a všechny dotčené instituce. Současná praxe omezuje vymahatelnost práva; nároky věřitelů často zůstávají neuspokojeny, dotčené instituce jsou zahlceny administrativou a narušován je i základní ústavní požadavek na nestrannost exekutora a spravedlivý proces.

Piráti pokládají téma exekucí za jednu ze svých klíčových agend, kterým se aktivně věnují, a nejinak tomu bude i v budoucnu. Navrhujeme sjednocení všech pohledávek pod jednoho exekutora, a to podle místa pobytu povinného. Toto opatření sníží náklady, zlepší komunikaci mezi exekutorem a povinným, zvýší vymahatelnost práva a rozbije klientelistické vazby mezi velkými obchodníky s pohledávkami a exekutory.“

Lukáš Kolářík, poslanec Parlamentu České republiky

Novinky

Navrhni úpravu